Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
214

III RC 10/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-03-08

Data publikacji: 2016-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 10/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jolanta Warsz Protokolant st.sekr.sądowy Bożena Jasińska po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa L. G. przeciwko K. G. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego 1 uchyla z dniem 1 lipca 2014 r. obowiązek alimentacyjny L. G. wobec K. G. , ustalony wyrokiem Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

III RC 130/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 130/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jolanta Warsz Protokolant st. sekr. sąd. Beata Borkowska po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2017 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej K. B. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową M. B. przeciwko J. B. i W. B. o alimenty 1 zasądza od pozwanych J. B. i W. B. na rzecz małoletniej powódk
Czytaj więcej»

IV P 52/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2016-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Umowa o pracę na czas określony zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy ulega rozwiązaniu wraz z ustaniem stosunku pracy zastępowanego pracownika.
Sygn. akt IV P 52/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Ławnicy: Z. G. , D. M. Protokolant: sekr. sądowy Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) Wojewódzkiej (...) w W. o odszkodowanie I oddala powództwo; II nie obciąża powódki M. S. kosztami zastępstwa procesowego. Sygn. akt IV
Czytaj więcej»

IV P 93/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2017-05-24

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Podstawą prawną ryczałtu za noclegi kierowcy w transporcie międzynarodowym są przepisy wewnętrzne obowiązujące w tym okresie u pracodawcy, które mają zastosowanie z mocy art. 77⁵ § 3 kp.
Sygn. akt IV P 93/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sądowy Agata Bareja po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa L. Ł. przeciwko (...) Transport (...) spółka jawna w M. o ryczałt za noclegi na skutek skargi pozwanej o wznowienie postępowania w sprawie sygn. akt IV P 96/15 Sądu Rejonowego w Siedlcach IV
Czytaj więcej»

IV P 175/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2021-03-08

Data publikacji: 2021-03-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną, a nie za samo pozostawanie w zatrudnieniu.
IV P 175/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 10 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Robert Nowotniak Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Sędzimierz po rozpoznaniu 25 stycznia 2021 roku na rozprawie sprawy z powództwa W. G. przeciwko M. M. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) M. M. z siedzibą w G. o wynagrodzenie, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i sprostowani
Czytaj więcej»

IV P 193/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przejście pracownika do nowego pracodawcy w trybie art. 23^1 kp również wymaga udowodnienia.
Sygn. akt IV P 193/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sądowy Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) S.A. w W. o nagrodę jubileuszową I oddala powództwo; II zasądza od powoda K. S. na rzecz pozwanej (...) S.A. w W. kwotę 1.800,00 (jeden tysiąc osiemset) zło
Czytaj więcej»

IV P 259/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2020-11-09

Data publikacji: 2020-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracownik zachowuje prawo do uzyskania świadczenia będącego składnikiem wynagrodzenia w okresie, w którym był on zatrudniony u tego pracodawcy.
IV P 259/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 października 2020 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Robert Nowotniak po rozpoznaniu 1 października 2020 roku w Siedlcach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa E. M. przeciwko Powiatowemu Urzędowi Pracy w (...) o zapłatę I zasądza od pozwanego Powiatowego Urzędu Pracy w (...) na rzecz powódki E. M. 2.200,00 (dwa tysiące dwieście) złotych brutto, z odsetkami ustaw
Czytaj więcej»

IV P 395/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-07-29

Data publikacji: 2016-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak pogorszenia się w stopniu znacznym sytuacji życiowej dorosłych dzieci po śmierci na skutek wypadku przy pracy ich ojca skutkuje brakiem prawa do odszkodowania z art. 446 par. 3 kc.
Sygn. akt IV P 395/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sąd. Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) i M. M. (2) przeciwko (...) Sp. z o. o. w M. o odszkodowanie I oddala powództwo; II zasądza od powodów M. M. (1) i M. M. (2) na rzecz pozwanej (...) Sp. z o. o. w M. kwoty po 1
Czytaj więcej»

IV P 438/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2016-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przyczyna przeniesienia urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko musi być prawdziwa, obiektywnie uzasadniona i konkretna.
Sygn. akt IV P 438/15 UZASADNIENIE W pozwie wniesionym w dniu 19 sierpnia 2015 r. przeciwko Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii z siedzibą w S. P. J. domagał się uznania przeniesienia go na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w S. dokonane przez (...) Weterynarii pismem z dnia 13 sierpnia 2015 r. za bezskuteczne i przywrócenie go do pracy na poprzednim stanowisku (...) Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na
Czytaj więcej»

IV P 464/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-05-13

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niezgodne z prawem jest wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi wytypowanemu spośród kilku, bez wskazania kryteriów, którymi kierował się pracodawca.
Sygn. akt IV P 464/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Ławnicy: Grzegorz Chromiński, Marek Kowalczyk Protokolant: sekr. sąd. Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. S. (1) przeciwko Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego Miasta S. o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne I przywraca powódkę M
Czytaj więcej»