Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
209

VII Kp 179/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-09-17

Data publikacji: 2015-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII Kp 179/15 POSTANOWIENIE Dnia 17 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach w VII Wydziale Karnym w składzie : Przewodnicząca : SSR Małgorzata Semeniuk Protokolant : sekr. sąd. Magdalena Wereda przy udziale Prokuratora - po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 17.09.2015 roku zażalenia A. O. na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Siedlcach z dnia 08.05.2015 roku o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie 1 Ds. 608/15 Na podstawie art. 465§ 2 kpk POSTANAWIA Zażalenia nie uwzględnić i za
Czytaj więcej»

VII Kp 153/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-07-09

Data publikacji: 2015-07-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII Kp 153/15 POSTANOWIENIE Dnia 09 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Otulak - Centkowska Protokolant st. sekt. sąd. M. W. Przy udziale Prokuratora po rozpoznaniu w dniu 09 lipca 2015 r. na posiedzeniu w sprawie zażalenia Ł. M. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia na podstawie art. 437 § 1 kpk , art. 329 § 1 i 2 kpk p o s t a n a w i a : zażalenia nie uwzględnić i zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy UZASADNIENIE P
Czytaj więcej»

III RC 275/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-09-24

Data publikacji: 2015-10-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIIRC 275/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 12 czerwca 2015 r. J. G. (1) wniosła, w oparciu o art. 27 krio , o zasądzenie od pozwanego M. G. (1) kwoty 2800 zł tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności , do dnia 15-go każdego miesiąca. W uzasadnieniu powołała się na potrzeby dzieci. Podała, iż jest zaangażowana w opiekę nad dziećmi , co pomniejsza jej możliwość podjęcia zatrudnienia, pozwany powinien co najmniej pokry
Czytaj więcej»

III RC 350/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-11-19

Data publikacji: 2016-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 350/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Warsz Protokolant : sekr. sąd. Beata Borkowska po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy (...) w D. działającego w imieniu S. N. przeciwko J. N. , M. Z. , H. K. i Z. B. o alimenty 1 zasądza od pozwanego J. N. na rzec
Czytaj więcej»

IV P 18/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-12-30

Data publikacji: 2017-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak wszechstronnego rozważenia przez pracodawcę okoliczności świadczenia pracy przez ocenianego pracownika i czy stawianie mu negatywnych ocen cząstkowych i negatywnej oceny ogólnej całościowej dyskwalifikuje te oceny.
Sygn. akt IV P 18/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sądowy Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko Zakładowi Karnemu w (...) o uchylenie opinii służbowej I uchyla w całości opinię służbową z dnia 20 stycznia 2015 r. dotyczącą powódki E. K. ; II zasądza od pozwaneg
Czytaj więcej»

IV P 52/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2016-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Umowa o pracę na czas określony zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy ulega rozwiązaniu wraz z ustaniem stosunku pracy zastępowanego pracownika.
Sygn. akt IV P 52/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Ławnicy: Z. G. , D. M. Protokolant: sekr. sądowy Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) Wojewódzkiej (...) w W. o odszkodowanie I oddala powództwo; II nie obciąża powódki M. S. kosztami zastępstwa procesowego. Sygn. akt IV
Czytaj więcej»

IV P 93/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2017-05-24

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Podstawą prawną ryczałtu za noclegi kierowcy w transporcie międzynarodowym są przepisy wewnętrzne obowiązujące w tym okresie u pracodawcy, które mają zastosowanie z mocy art. 77⁵ § 3 kp.
Sygn. akt IV P 93/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sądowy Agata Bareja po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa L. Ł. przeciwko (...) Transport (...) spółka jawna w M. o ryczałt za noclegi na skutek skargi pozwanej o wznowienie postępowania w sprawie sygn. akt IV P 96/15 Sądu Rejonowego w Siedlcach IV
Czytaj więcej»

IV P 193/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przejście pracownika do nowego pracodawcy w trybie art. 23^1 kp również wymaga udowodnienia.
Sygn. akt IV P 193/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sądowy Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) S.A. w W. o nagrodę jubileuszową I oddala powództwo; II zasądza od powoda K. S. na rzecz pozwanej (...) S.A. w W. kwotę 1.800,00 (jeden tysiąc osiemset) zło
Czytaj więcej»

IV P 395/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-07-29

Data publikacji: 2016-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak pogorszenia się w stopniu znacznym sytuacji życiowej dorosłych dzieci po śmierci na skutek wypadku przy pracy ich ojca skutkuje brakiem prawa do odszkodowania z art. 446 par. 3 kc.
Sygn. akt IV P 395/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sąd. Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) i M. M. (2) przeciwko (...) Sp. z o. o. w M. o odszkodowanie I oddala powództwo; II zasądza od powodów M. M. (1) i M. M. (2) na rzecz pozwanej (...) Sp. z o. o. w M. kwoty po 1
Czytaj więcej»

IV P 438/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2016-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przyczyna przeniesienia urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko musi być prawdziwa, obiektywnie uzasadniona i konkretna.
Sygn. akt IV P 438/15 UZASADNIENIE W pozwie wniesionym w dniu 19 sierpnia 2015 r. przeciwko Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii z siedzibą w S. P. J. domagał się uznania przeniesienia go na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w S. dokonane przez (...) Weterynarii pismem z dnia 13 sierpnia 2015 r. za bezskuteczne i przywrócenie go do pracy na poprzednim stanowisku (...) Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na
Czytaj więcej»