Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
208

II Kp 229/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2015-08-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II Kp 229/15 1 Ds 505/15/Spc POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Siedlcach II Wydział Karny w składzie Przewodniczący: SSR Anita Kowalczyk - Makuła Protokolant: sekr. sąd. Beata Krzyzińska przy udziale prokuratora ---- po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2015r. w S. zażalenia Prezydenta Miasta S. na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej w (...) z dnia 18 czerwca 2015r. o zawieszeniu śledztwa w sprawie 1 Ds 505/15/Spc na podstawie art. 437 § 1 kpk
Czytaj więcej»

II Kp 234/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-08-20

Data publikacji: 2015-08-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II Kp 234/15 2 Ds 672/15/D POSTANOWIENIE Dnia 20 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Siedlcach II Wydział Karny w składzie Przewodniczący: SSR Anita Kowalczyk - Makuła Protokolant: sekr. sąd. Beata Krzyzińska przy udziale prokuratora --- po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2015r. w S. zażalenia pokrzywdzonego Z. B. na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej w S. (...) z dnia 25 czerwca 2015r. o umorzeniu dochodzenia w sprawie 2 Ds 672/15/D na podstawie art. 437 § 1 kpk
Czytaj więcej»

II Kp 236/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2015-08-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II Kp 236/15 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach II Wydział Karny Przewodniczący – Sędzia SR Urszula Karasek Protokolant st. sek. sąd. Dorota Karczewska przy udziale Prokuratora – po rozpoznaniu zażalenia adw. S. R. pełnomocnika S. L. (1) i K. L. na postanowienie Prokuratora Rejonowego w (...) z dnia 22 czerwca 2015 r. w przedmiocie umorzenia dochodzenia w sprawie 1 DS 700/15/D na podstawie art. 437 § 1 kpk postanawia: zażalenia nie uwzględnić i zaskarżone
Czytaj więcej»

II Kp 303/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-12-01

Data publikacji: 2015-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II Kp 303/15 POSTANOWIENIE Dnia 1 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Siedlcach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anita Kowalczyk -Makuła Protokolant: sekr. sąd. Beata Krzyzińska Prokurator ------- po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2015r. w S. w sprawie zażalenia E. W. na postanowienie KP w S. z dnia 17.09.2015 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie RPS 54/15 na podstawie art. 437 § 1 kpk postanawia zażalenia nie uwzględnić i zaskarżone postanowienie utrzyma
Czytaj więcej»

II Kp 319/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-12-01

Data publikacji: 2015-12-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II Kp 319/15 POSTANOWIENIE Dnia 1 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Siedlcach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anita Kowalczyk -Makuła Protokolant: sekr. sąd. Beata Krzyzińska Prokurator ------- po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2015r. w S. w sprawie zażaleń S. S. (1) , M. B. i E. W. na postanowienie K. S. z dnia 17.09.2015 r. o umorzeniu dochodzenia w sprawie 1 Ds. 1212/15 ( (...) 234/15). postanawia 1 na podstawie art. 437 § 1 kpk uchylić zaskarżone postanowi
Czytaj więcej»

II Kp 364/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-01-25

Data publikacji: 2016-02-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II Kp 364/15 POSTANOWIENIE Dnia 25 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anita Kowalczyk -Makuła Protokolant: sekr. sąd. Beata Krzyzińska Prokurator Andrzej Boruta po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2016 r. w S. w sprawie zażalenia W. W. na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej L. P. w L. z dnia 16 listopada 2015 r. o umorzeniu śledztwa w sprawie 1 Ds. 981/15 na podstawie art. 437 § 1 kpk postanawia zażalenia
Czytaj więcej»

II Kp 383/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-01-28

Data publikacji: 2016-02-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "pojęcie karno- prawne pokrzywdzonego jest różne od pojęcia cywilno- prawnego"
Sygn. akt II Kp 383/15 POSTANOWIENIE Dnia 28 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach II Wydział Karny w składzie Przewodniczący - SSR Urszula Karasek Protokolant- st. sekr. sąd. Dorota Karczewska przy udziale Prokuratora: ---------------- po rozpoznaniu zażalenia A. K. na zarządzenie Prokuratora Rejonowego w S. (...) z dnia 27 listopada 2015 roku o odmowie przyjęcia zażalenia na zarządzenie o odmowie udostępnienia akt, sporządzenia lub wydania odpisów czy kopii dokumentów w sprawie 1 Ds. 239
Czytaj więcej»

II W 167/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-11-03

Data publikacji: 2016-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: czyn art. 97 kw w zw. z art. w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym należy uznać za wypadek drogowy w rozumieniu art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym, czyn z art. 97 kw w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym, o ile jest czynem skutkowym, (...)
Sygn. akt II W 167/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Kędzia Protokolant: stażysta Agnieszka Księżopolska w obecności oskarżyciela --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 25 maja i 27 października 2016 roku w S. sprawy K. Z. , syna A. i G. urodzonego (...) w S. obwinionego o to, że: w dniu 23 listopada 2015 roku około godz. 19.15 w S. na ul. (...) , w strefie zamieszkania kier
Czytaj więcej»

III RC 130/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 130/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Jolanta Warsz Protokolant st. sekr. sąd. Beata Borkowska po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2017 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej K. B. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową M. B. przeciwko J. B. i W. B. o alimenty 1 zasądza od pozwanych J. B. i W. B. na rzecz małoletniej powódk
Czytaj więcej»

III RC 275/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-09-24

Data publikacji: 2015-10-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIIRC 275/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 12 czerwca 2015 r. J. G. (1) wniosła, w oparciu o art. 27 krio , o zasądzenie od pozwanego M. G. (1) kwoty 2800 zł tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności , do dnia 15-go każdego miesiąca. W uzasadnieniu powołała się na potrzeby dzieci. Podała, iż jest zaangażowana w opiekę nad dziećmi , co pomniejsza jej możliwość podjęcia zatrudnienia, pozwany powinien co najmniej pokry
Czytaj więcej»