Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
208

VII W 634/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-12-17

Data publikacji: 2016-02-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII W 634/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Semeniuk Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Wereda w obecności oskarżyciela : D. K. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2015 r. w S. sprawy G. J. syna H. i K. z domu urodzonego (...) w P. obwinionego o to, że: uporczywie nie wpłacał w terminie na konto tut. Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek VAT za 2015 r. t
Czytaj więcej»

VII W 656/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-02-10

Data publikacji: 2016-05-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: naruszenie niszy nocnej i porządku publicznego
Sygn. akt VII W 656/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy VII Wydział Karny w S. w składzie: Przewodniczący SSR Małgorzata Semeniuk Protokolant sekr. sądowy Ignacy Symanowicz w obecności oskarżyciela --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2016 r. w S. sprawy D. G. syna F. i B. z domu B. urodzonego w dniu (...) w S. obwinionego o to, że : w nocy z 22 na 23 lipca 2015r około godziny 1:00 w S. na ul. (...) będąc właścicielem Pubu o nazwie (...)
Czytaj więcej»

IV U 240/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Kontynuowanie działalności zarobkowej lub podjęcie nowej działalności stanowiącej tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym wymaga po stronie osoby, której to dotyczy określonej aktywności.
Sygn. akt IV U 240/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sądowy Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. na rozprawie odwołania J. C. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 29 października 2014 r. nr (...) - (...) o prawo do zasiłku chorobowego zaskarżoną decyzję zmienia w ten sposób, że pr
Czytaj więcej»

IV U 315/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stan po użyciu alkoholu nie wyłącza prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego tylko z tego powodu.
Sygn. akt IV U 315/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sąd. Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 r. na rozprawie odwołania L. Z. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 30 czerwca 2015 r. nr (...) -SER-07- (...) o prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu śmiertelnego wypadku przy pracy I z
Czytaj więcej»

IV U 342/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika oraz zwolnienie wszystkich pracowników oznacza likwidację pracodawcy, pomimo nie wykreślenia podmiotu z właściwego rejestru działalności gospodarczej.
Sygn. akt IV U 342/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sądowy Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. na rozprawie odwołania E. T. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 17 lipca 2015 r. nr (...) - (...) o prawo do zasiłku macierzyńskiego I zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że
Czytaj więcej»

V GC 89/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-06-10

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 89/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Data 10 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Lach Protokolant: st.sekr.sądowy Robert Konca po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko Gmina M. o zapłatę 2460,00 złotych I Powództwo oddala. II Zasądza na rzecz pozwanego Gminy M. od powoda (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 617,00 (sześćset sie
Czytaj więcej»

V GC 798/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2015-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 798/14 POSTANOWIENIE Data 29 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Lach Protokolant: sekr.sądowy Monika Łukasiewicz po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2015 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa Hurtownia (...) .i M. (...) spółka jawna w S. przeciwko L. G. o zapłatę 7044,00 złotych. postanawia : postępowanie zawiesić na podstawie art.174 par 1pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego . UZASADNIENIE Po
Czytaj więcej»

VII K 4/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-09-15

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII K 4/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Banasiuk Protokolant: st.sekr. sąd. Magdalena Wereda przy udziale Prokuratora - po rozpoznaniu w dniu 11września 2015 roku sprawy z subsydiarnego aktu oskarżenia wniesionego przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. przeciwko oskarżonemu G. O. urodzonemu (...) w S. syna J. i Z. z domu Ł. oskarżonego o to, że : w bliżej nie
Czytaj więcej»

VII K 29/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-03-24

Data publikacji: 2016-05-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oszustwo internetowe
Sygn. akt VII K 29/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Semeniuk Protokolant: sekr. sąd. Ignacy Symanowicz w obecności prokuratora: Dariusza Dragan po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 24. 03. 2016. w S. Sprawy : A. Z. syna M. i K. z domu W. Urodz. (...) w R. Oskarżonego o to ,że : W dniu 6 lipca 2015 roku w bliżej nieustalonym miejscu , działając w celu osiągnięcia korzyści majątk
Czytaj więcej»

VII K 32/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-01-21

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VII K 32/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Małgorzata Semeniuk Protokolant : st. sekr.sąd. Magdalena Wereda w obecności prokuratora : Agnieszki Sobczak Po rozpoznaniu w dniu 22.06.28.09.30.11.21.12.2015 i 18 stycznia 2016 roku Sprawy : A. S. syna J. i T. z domu R. Urodzonego (...) w S. oskarżonego o to ,że : W dniu 22 października 2014 roku w S. przy ul. (...) woj. (...) , um
Czytaj więcej»