Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
212

IV P 52/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2016-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Umowa o pracę na czas określony zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy ulega rozwiązaniu wraz z ustaniem stosunku pracy zastępowanego pracownika.
Sygn. akt IV P 52/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Ławnicy: Z. G. , D. M. Protokolant: sekr. sądowy Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) Wojewódzkiej (...) w W. o odszkodowanie I oddala powództwo; II nie obciąża powódki M. S. kosztami zastępstwa procesowego. Sygn. akt IV
Czytaj więcej»

IV P 93/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2017-05-24

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Podstawą prawną ryczałtu za noclegi kierowcy w transporcie międzynarodowym są przepisy wewnętrzne obowiązujące w tym okresie u pracodawcy, które mają zastosowanie z mocy art. 77⁵ § 3 kp.
Sygn. akt IV P 93/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sądowy Agata Bareja po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa L. Ł. przeciwko (...) Transport (...) spółka jawna w M. o ryczałt za noclegi na skutek skargi pozwanej o wznowienie postępowania w sprawie sygn. akt IV P 96/15 Sądu Rejonowego w Siedlcach IV
Czytaj więcej»

IV P 395/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-07-29

Data publikacji: 2016-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak pogorszenia się w stopniu znacznym sytuacji życiowej dorosłych dzieci po śmierci na skutek wypadku przy pracy ich ojca skutkuje brakiem prawa do odszkodowania z art. 446 par. 3 kc.
Sygn. akt IV P 395/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sąd. Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) i M. M. (2) przeciwko (...) Sp. z o. o. w M. o odszkodowanie I oddala powództwo; II zasądza od powodów M. M. (1) i M. M. (2) na rzecz pozwanej (...) Sp. z o. o. w M. kwoty po 1
Czytaj więcej»

IV P 438/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2016-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przyczyna przeniesienia urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko musi być prawdziwa, obiektywnie uzasadniona i konkretna.
Sygn. akt IV P 438/15 UZASADNIENIE W pozwie wniesionym w dniu 19 sierpnia 2015 r. przeciwko Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii z siedzibą w S. P. J. domagał się uznania przeniesienia go na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w S. dokonane przez (...) Weterynarii pismem z dnia 13 sierpnia 2015 r. za bezskuteczne i przywrócenie go do pracy na poprzednim stanowisku (...) Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na
Czytaj więcej»

IV P 464/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-05-13

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niezgodne z prawem jest wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi wytypowanemu spośród kilku, bez wskazania kryteriów, którymi kierował się pracodawca.
Sygn. akt IV P 464/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Ławnicy: Grzegorz Chromiński, Marek Kowalczyk Protokolant: sekr. sąd. Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. S. (1) przeciwko Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego Miasta S. o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne I przywraca powódkę M
Czytaj więcej»

IV P 508/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-07-15

Data publikacji: 2016-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Uchylanie się przez pracownika od odebrania pisma pracodawcy z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia nie niweczy skutku tego rodzaju oświadczenia woli pracodawcy i nie powoduje wstrzymania biegu terminu do wniesienia odwołania do sądu.
Sygn. akt IV P 508/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Ławnicy: M. K. , K. K. Protokolant: stażysta Katarzyna Marczenko po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa Z. B. przeciwko (...) S.A. w S. o przywrócenie do pracy I oddala powództwo; II zasądza od powoda Z. B. na rzecz pozwanej (...) S.A. w S. kwotę 180,00 (sto osiemdz
Czytaj więcej»

IV P 537/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-09-16

Data publikacji: 2016-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie nazwa stanowiska pracy, ale zakres obowiązków i sposób ich wykonywania decydują o tym, czy praca danego pracownika ma charakter pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2008r. o emeryturach pomostowych.
Sygn. akt IV P 537/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: stażysta Katarzyna Marczenko po rozpoznaniu w dniu 2 września 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. R. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w S. o sprostowanie świadectwa pracy I prostuje świadectwo pracy z dnia 10 listopada 2015 r. w ten sposób, że
Czytaj więcej»

IV U 120/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-08-03

Data publikacji: 2015-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV U 120/15 UZASADNIENIE Decyzją z 27.01.2015r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił ubezpieczonemu J. K. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Organ rentowy wskazał, że z dokumentacji powypadkowej wynika, iż zdarzenie z 10.10.2014r. nastąpiło podczas wykonywania przez ubezpieczonego obowiązków służbowych. W trakcie czyszczenia basenu ubezpieczony zauważył, że część skórek pozostała na dnie basenu i postanowił je wybrać. Chwytając w dłonie leż
Czytaj więcej»

IV U 315/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stan po użyciu alkoholu nie wyłącza prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego tylko z tego powodu.
Sygn. akt IV U 315/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sąd. Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 r. na rozprawie odwołania L. Z. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 30 czerwca 2015 r. nr (...) -SER-07- (...) o prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu śmiertelnego wypadku przy pracy I z
Czytaj więcej»

V GC 89/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-06-10

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 89/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Data 10 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Lach Protokolant: st.sekr.sądowy Robert Konca po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko Gmina M. o zapłatę 2460,00 złotych I Powództwo oddala. II Zasądza na rzecz pozwanego Gminy M. od powoda (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 617,00 (sześćset sie
Czytaj więcej»