Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
207

III RC 275/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-09-24

Data publikacji: 2015-10-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIIRC 275/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 12 czerwca 2015 r. J. G. (1) wniosła, w oparciu o art. 27 krio , o zasądzenie od pozwanego M. G. (1) kwoty 2800 zł tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności , do dnia 15-go każdego miesiąca. W uzasadnieniu powołała się na potrzeby dzieci. Podała, iż jest zaangażowana w opiekę nad dziećmi , co pomniejsza jej możliwość podjęcia zatrudnienia, pozwany powinien co najmniej pokry
Czytaj więcej»

III RC 298/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-09-28

Data publikacji: 2015-11-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 298/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Chomiuk - Indraszczyk Protokolant starszy sekretarz sądowy Tomasz Antoszczuk Po rozpoznaniu w dniu 21 września 2015 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa I. M. i A. M. (1) reprezentowanych przez ustawową przedstawicielkę A. M. (2) przeciwko A. M. (3) o podwyższenie alimentów I podwyższa
Czytaj więcej»

III RC 350/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-11-19

Data publikacji: 2016-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 350/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jolanta Warsz Protokolant : sekr. sąd. Beata Borkowska po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy (...) w D. działającego w imieniu S. N. przeciwko J. N. , M. Z. , H. K. i Z. B. o alimenty 1 zasądza od pozwanego J. N. na rzec
Czytaj więcej»

III RC 362/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2020-03-17

Data publikacji: 2020-04-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 362/19 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 17 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: Sędzia Jolanta Warsz Protokolant: sekr. sądowy Alicja Pakuła po rozpoznaniu w dniu 03 marca 2020r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa P. T. przeciwko pozwanej A. T. (1) reprezentowanej przez ustawową przedstawicielkę M. S. (1) o uchylenie alimentów oraz o zwrot nienależnie pobranych alim
Czytaj więcej»

IV P 18/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-12-30

Data publikacji: 2017-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak wszechstronnego rozważenia przez pracodawcę okoliczności świadczenia pracy przez ocenianego pracownika i czy stawianie mu negatywnych ocen cząstkowych i negatywnej oceny ogólnej całościowej dyskwalifikuje te oceny.
Sygn. akt IV P 18/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sądowy Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko Zakładowi Karnemu w (...) o uchylenie opinii służbowej I uchyla w całości opinię służbową z dnia 20 stycznia 2015 r. dotyczącą powódki E. K. ; II zasądza od pozwaneg
Czytaj więcej»

IV P 93/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2017-05-24

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Podstawą prawną ryczałtu za noclegi kierowcy w transporcie międzynarodowym są przepisy wewnętrzne obowiązujące w tym okresie u pracodawcy, które mają zastosowanie z mocy art. 77⁵ § 3 kp.
Sygn. akt IV P 93/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sądowy Agata Bareja po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa L. Ł. przeciwko (...) Transport (...) spółka jawna w M. o ryczałt za noclegi na skutek skargi pozwanej o wznowienie postępowania w sprawie sygn. akt IV P 96/15 Sądu Rejonowego w Siedlcach IV
Czytaj więcej»

IV P 193/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przejście pracownika do nowego pracodawcy w trybie art. 23^1 kp również wymaga udowodnienia.
Sygn. akt IV P 193/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sądowy Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) S.A. w W. o nagrodę jubileuszową I oddala powództwo; II zasądza od powoda K. S. na rzecz pozwanej (...) S.A. w W. kwotę 1.800,00 (jeden tysiąc osiemset) zło
Czytaj więcej»

IV P 259/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2020-10-01

Data publikacji: 2020-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracownik zachowuje prawo do uzyskania świadczenia będącego składnikiem wynagrodzenia w okresie, w którym był on zatrudniony u tego pracodawcy.
IV P 259/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 października 2020 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Robert Nowotniak po rozpoznaniu 1 października 2020 roku w Siedlcach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa E. M. przeciwko Powiatowemu Urzędowi Pracy w (...) o zapłatę I zasądza od pozwanego Powiatowego Urzędu Pracy w (...) na rzecz powódki E. M. 2.200,00 (dwa tysiące dwieście) złotych brutto, z odsetkami ustaw
Czytaj więcej»

II W 167/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-11-03

Data publikacji: 2016-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: czyn art. 97 kw w zw. z art. w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym należy uznać za wypadek drogowy w rozumieniu art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym, czyn z art. 97 kw w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym, o ile jest czynem skutkowym, (...)
Sygn. akt II W 167/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Kędzia Protokolant: stażysta Agnieszka Księżopolska w obecności oskarżyciela --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 25 maja i 27 października 2016 roku w S. sprawy K. Z. , syna A. i G. urodzonego (...) w S. obwinionego o to, że: w dniu 23 listopada 2015 roku około godz. 19.15 w S. na ul. (...) , w strefie zamieszkania kier
Czytaj więcej»

II W 1221/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2020-12-09

Data publikacji: 2020-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: - w stanie prawnym na dzień 15 listopada 2020r. art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych w pkt 4 upoważniał do nałożenia w drodze rozporządzenia obowiązku poddania się badaniom lekarskim oraz stosowania innych środków profilaktycznych i zabiegów tylko wobec osób chorych i podejrzanych (...)
Sygn. akt II W 1221/20 (...) 295/20 KPSk POSTANOWIENIE Dnia 09 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia SR Daniel Kędzia Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Księżopolska w obecności oskarżyciela --- po rozpoznaniu na posiedzeniu sprawy: H. Z. , syn K. , ur. (...) w S. obwinionego o to, że: w dniu 15 listopada 2020r. ok. godz. 13.55 w m. L. , gm. W. , pow. (...) nie stosował się do obowiązku zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski,
Czytaj więcej»