Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
216

IV U 102/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2021-04-19

Data publikacji: 2021-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

IV U 102/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 19 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Joanna Wardak po rozpoznaniu 19 kwietnia 2021 roku w S. na posiedzeniu niejawnym odwołania K. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z 10 lutego 2021 roku, numer (...) - (...) o prawo do zasiłku chorobowego zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje K. W. prawo do zasiłku chorobowego od 1
Czytaj więcej»

IV U 240/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Kontynuowanie działalności zarobkowej lub podjęcie nowej działalności stanowiącej tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym wymaga po stronie osoby, której to dotyczy określonej aktywności.
Sygn. akt IV U 240/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sądowy Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. na rozprawie odwołania J. C. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 29 października 2014 r. nr (...) - (...) o prawo do zasiłku chorobowego zaskarżoną decyzję zmienia w ten sposób, że pr
Czytaj więcej»

IV U 315/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stan po użyciu alkoholu nie wyłącza prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego tylko z tego powodu.
Sygn. akt IV U 315/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sąd. Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 r. na rozprawie odwołania L. Z. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 30 czerwca 2015 r. nr (...) -SER-07- (...) o prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu śmiertelnego wypadku przy pracy I z
Czytaj więcej»

V GC 403/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-05-29

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 403/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Data 29 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Wielądek-Oniszk Protokolant: st. sekr. sąd. Bożena Cisak po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2015 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa G. C. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 12. 330,42 zł I Powództwo oddala; II Zasądza od powoda G. C. na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę 2.417,00 z
Czytaj więcej»

V GC 798/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2015-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 798/14 POSTANOWIENIE Data 29 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Lach Protokolant: sekr.sądowy Monika Łukasiewicz po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2015 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa Hurtownia (...) .i M. (...) spółka jawna w S. przeciwko L. G. o zapłatę 7044,00 złotych. postanawia : postępowanie zawiesić na podstawie art.174 par 1pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego . UZASADNIENIE Po
Czytaj więcej»

VII K 4/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-09-15

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII K 4/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Banasiuk Protokolant: st.sekr. sąd. Magdalena Wereda przy udziale Prokuratora - po rozpoznaniu w dniu 11września 2015 roku sprawy z subsydiarnego aktu oskarżenia wniesionego przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. przeciwko oskarżonemu G. O. urodzonemu (...) w S. syna J. i Z. z domu Ł. oskarżonego o to, że : w bliżej nie
Czytaj więcej»

VII K 29/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-03-24

Data publikacji: 2016-05-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oszustwo internetowe
Sygn. akt VII K 29/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Semeniuk Protokolant: sekr. sąd. Ignacy Symanowicz w obecności prokuratora: Dariusza Dragan po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 24. 03. 2016. w S. Sprawy : A. Z. syna M. i K. z domu W. Urodz. (...) w R. Oskarżonego o to ,że : W dniu 6 lipca 2015 roku w bliżej nieustalonym miejscu , działając w celu osiągnięcia korzyści majątk
Czytaj więcej»

VII K 32/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-01-21

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VII K 32/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Małgorzata Semeniuk Protokolant : st. sekr.sąd. Magdalena Wereda w obecności prokuratora : Agnieszki Sobczak Po rozpoznaniu w dniu 22.06.28.09.30.11.21.12.2015 i 18 stycznia 2016 roku Sprawy : A. S. syna J. i T. z domu R. Urodzonego (...) w S. oskarżonego o to ,że : W dniu 22 października 2014 roku w S. przy ul. (...) woj. (...) , um
Czytaj więcej»

VII K 95/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-01-18

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: fałszerstwo dokumentu
Sygn. akt VII K 95/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Małgorzata Semeniuk Protokolant : sekr.sąd. Ignacy Symanowicz w obecności prokuratora : Lidii Bem po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.10. 23.11. 2015 roku oraz 11.01.2016 roku w S. Sprawy : A. W. (1) córki S. i H. z domu R. Urodzonej (...) w S. Oskarżonej o to ,że : W bliżej nieustalonym czasie i miejscu do dnia 13 marca 2009 roku
Czytaj więcej»

VII K 152/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2015-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII K 152/14 (...) Na podstawie całokształtu zebranego w sprawie i ujawnionego w toku rozprawy głównej materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Oskarżony K. M. na początku 2013 roku poznał przez swego znajomego R. S. (1) oskarżonego L. K. (1) zamieszkałego w miejscowości M. znanego pod pseudonimem (...) albo Bak . Oskarżony K. M. jeździł do L. K. (1) raz albo dwa razy w tygodniu, kupował od niego papierosy płacąc za nie początkowo 6 zł za paczkę, a następnie 7 zł za
Czytaj więcej»