Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
219

IV P 508/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-07-15

Data publikacji: 2016-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Uchylanie się przez pracownika od odebrania pisma pracodawcy z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia nie niweczy skutku tego rodzaju oświadczenia woli pracodawcy i nie powoduje wstrzymania biegu terminu do wniesienia odwołania do sądu.
Sygn. akt IV P 508/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Ławnicy: M. K. , K. K. Protokolant: stażysta Katarzyna Marczenko po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa Z. B. przeciwko (...) S.A. w S. o przywrócenie do pracy I oddala powództwo; II zasądza od powoda Z. B. na rzecz pozwanej (...) S.A. w S. kwotę 180,00 (sto osiemdz
Czytaj więcej»

IV U 218/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2022-03-30

Data publikacji: 2022-04-19

trafność 100%

Istotność:

IV U 218/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 22 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Joanna Wardak Protokolant: starszy sekretarz sądowy Agata Bareja po rozpoznaniu 15 lutego 2022 roku na rozprawie odwołania M. G. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z 29 kwietnia 2021 roku, numer (...) o prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy 1 zmienia zaskarżoną decyzję w
Czytaj więcej»

IV U 315/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stan po użyciu alkoholu nie wyłącza prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego tylko z tego powodu.
Sygn. akt IV U 315/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sąd. Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 r. na rozprawie odwołania L. Z. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 30 czerwca 2015 r. nr (...) -SER-07- (...) o prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu śmiertelnego wypadku przy pracy I z
Czytaj więcej»

IV U 342/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika oraz zwolnienie wszystkich pracowników oznacza likwidację pracodawcy, pomimo nie wykreślenia podmiotu z właściwego rejestru działalności gospodarczej.
Sygn. akt IV U 342/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sądowy Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. na rozprawie odwołania E. T. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 17 lipca 2015 r. nr (...) - (...) o prawo do zasiłku macierzyńskiego I zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że
Czytaj więcej»

V GC 614/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2023-06-12

Data publikacji: 2023-12-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność solidarna inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonane roboty budowlane.
Sygn. akt V GC 614/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: asesor sądowy Aleksandra Szczygielska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Łukasiewicz po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2023 roku w Siedlcach na rozprawie z pominięciem przepisów postępowania w sprawach gospodarczych sprawy z powództwa D. S. przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu (...) Spółce jawnej A. i G. W.
Czytaj więcej»

VII K 4/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-09-15

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII K 4/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Banasiuk Protokolant: st.sekr. sąd. Magdalena Wereda przy udziale Prokuratora - po rozpoznaniu w dniu 11września 2015 roku sprawy z subsydiarnego aktu oskarżenia wniesionego przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. przeciwko oskarżonemu G. O. urodzonemu (...) w S. syna J. i Z. z domu Ł. oskarżonego o to, że : w bliżej nie
Czytaj więcej»

VII K 41/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-04-05

Data publikacji: 2016-05-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: znęcanie
Sygn. akt VII K 41/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Banasiuk Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Wereda w obecności Prokuratora Dariusza Dragana delegowanego z Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim do Prokuratury Rejonowej w Siedlcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 31.03.2015r., 18.06.2015r., 01.03.2016r. i 05.04.2016r. w S. sprawy R. W. syna Z. i R. z domu G. ,
Czytaj więcej»

V GC 403/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-05-29

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 403/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Data 29 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Wielądek-Oniszk Protokolant: st. sekr. sąd. Bożena Cisak po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2015 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa G. C. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 12. 330,42 zł I Powództwo oddala; II Zasądza od powoda G. C. na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę 2.417,00 z
Czytaj więcej»

VII K 152/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2015-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII K 152/14 (...) Na podstawie całokształtu zebranego w sprawie i ujawnionego w toku rozprawy głównej materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Oskarżony K. M. na początku 2013 roku poznał przez swego znajomego R. S. (1) oskarżonego L. K. (1) zamieszkałego w miejscowości M. znanego pod pseudonimem (...) albo Bak . Oskarżony K. M. jeździł do L. K. (1) raz albo dwa razy w tygodniu, kupował od niego papierosy płacąc za nie początkowo 6 zł za paczkę, a następnie 7 zł za
Czytaj więcej»

VII K 186/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: spowodowanie obrażeń ciała powyżej 7 dni
Sygn. akt VII K 186/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Banasiuk Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Skibniewska w obecności oskarżyciela --- po rozpoznaniu na rozprawach w dniach: 27 marca 2015 roku; 15 maja 2015 roku; 21 kwietnia 2016 roku i 17 maja 2016 roku sprawy A. K. córki W. i A. z domu W. , urodzonej (...) w S. oskarżonej o to, że: w dniu 5 stycznia 2014 r. uderzyła najpier
Czytaj więcej»