Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
219

IV U 342/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika oraz zwolnienie wszystkich pracowników oznacza likwidację pracodawcy, pomimo nie wykreślenia podmiotu z właściwego rejestru działalności gospodarczej.
Sygn. akt IV U 342/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Nowotniak Protokolant: sekr. sądowy Hubert Dziudzik po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. na rozprawie odwołania E. T. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 17 lipca 2015 r. nr (...) - (...) o prawo do zasiłku macierzyńskiego I zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że
Czytaj więcej»

VII K 4/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-09-15

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII K 4/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Banasiuk Protokolant: st.sekr. sąd. Magdalena Wereda przy udziale Prokuratora - po rozpoznaniu w dniu 11września 2015 roku sprawy z subsydiarnego aktu oskarżenia wniesionego przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. przeciwko oskarżonemu G. O. urodzonemu (...) w S. syna J. i Z. z domu Ł. oskarżonego o to, że : w bliżej nie
Czytaj więcej»

V GC 798/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2015-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 798/14 POSTANOWIENIE Data 29 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Lach Protokolant: sekr.sądowy Monika Łukasiewicz po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2015 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa Hurtownia (...) .i M. (...) spółka jawna w S. przeciwko L. G. o zapłatę 7044,00 złotych. postanawia : postępowanie zawiesić na podstawie art.174 par 1pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego . UZASADNIENIE Po
Czytaj więcej»

V GC 89/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-06-10

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 89/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Data 10 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Lach Protokolant: st.sekr.sądowy Robert Konca po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko Gmina M. o zapłatę 2460,00 złotych I Powództwo oddala. II Zasądza na rzecz pozwanego Gminy M. od powoda (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 617,00 (sześćset sie
Czytaj więcej»

VII K 95/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-01-18

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: fałszerstwo dokumentu
Sygn. akt VII K 95/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Małgorzata Semeniuk Protokolant : sekr.sąd. Ignacy Symanowicz w obecności prokuratora : Lidii Bem po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.10. 23.11. 2015 roku oraz 11.01.2016 roku w S. Sprawy : A. W. (1) córki S. i H. z domu R. Urodzonej (...) w S. Oskarżonej o to ,że : W bliżej nieustalonym czasie i miejscu do dnia 13 marca 2009 roku
Czytaj więcej»

VII K 191/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-09-14

Data publikacji: 2015-11-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII K 191/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Małgorzata Semeniuk Protokolant sekr. sąd. Ignacy Symanowicz w obecności oskarżyciela prywatnego Z. G. (1) Po rozpoznaniu na rozprawie w dniach ; 06.10. 24. 11. 2014 roku ,19. 01. 30.03. 01.06. 07. 09. 2015 roku Sprawy : A. A. (1) syna H. i B. urodzonego (...) w B. Oskarżonego o to ,że : w piśmie z dnia 01. 05. 2013 roku skierowanym
Czytaj więcej»

VII K 224/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-07-26

Data publikacji: 2017-01-13

trafność 100%

Sygn. akt VII K 224/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Banasiuk Protokolant st. sekr. sąd. Magdalena Wereda w obecności oskarżyciela --- po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2016 roku w S. sprawy D. D. syna R. i B. z domu S. urodzonego (...) w Ł. oskarżonego o to, że: I. w okresie od dnia 05 marca 2015 r do dnia 19 marca 2015 r w m. Chłopków gm. S. woj. (...) działając w
Czytaj więcej»

VII K 152/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2015-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII K 152/14 (...) Na podstawie całokształtu zebranego w sprawie i ujawnionego w toku rozprawy głównej materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Oskarżony K. M. na początku 2013 roku poznał przez swego znajomego R. S. (1) oskarżonego L. K. (1) zamieszkałego w miejscowości M. znanego pod pseudonimem (...) albo Bak . Oskarżony K. M. jeździł do L. K. (1) raz albo dwa razy w tygodniu, kupował od niego papierosy płacąc za nie początkowo 6 zł za paczkę, a następnie 7 zł za
Czytaj więcej»

VII K 165/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-05-05

Data publikacji: 2016-05-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: narażenie człowieka na niebezpieczeństwo
Sygn. akt VII K 165/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Banasiuk Protokolant st.sekr. sądowy Magdalena Wereda w obecności oskarżyciela J. W. po rozpoznaniu na rozprawach w dniach: 03.06.2014 r., 09.09.2014 r., 20.01.2015 r., 24.02.2015 r., 21.01.2016 r., 01.03.2016 r., 26.04.2016 r.w S. sprawy: J. L. syna I. i R. z domu R. urodzonego (...) w m. S. oskarżonego o to, że: w dniu 1 lut
Czytaj więcej»

VII K 367/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-09-08

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII K 367/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Banasiuk Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Skibniewska w obecności oskarżyciela --- po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 08 września 2015 roku w S. sprawy K. B. syna M. i H. z domu K. urodzonego (...) w M. oskarżonego o to, że: w dniu 25 maja 2015 roku na ul. (...) w S. , woj. (...) , będąc w stanie nietrzeźwości (1,00 mg
Czytaj więcej»